CESTOVNÍ AGENTURA

Altaj -Tuva

Cestování za hranice obzorů do starodávného světa

Altaj jsou starodávné, okouzlující hory. Panenská, civilizací zcela netknutá příroda. Svět známý našim předkům, odrážející se v mýtech, bájích a pohádkách. Svět, který je nezbytný pro vnímání reality a pro bytí člověka. Svět, který jsme už téměř zaplašili naší technikou a zadusili konzumním životním stylem. Zůstalo ho jen málo, ale nenávratně nezmizel a je zde.

Pohoří Altaj je jedno z nejdelších horských systémů na světě.. Rozhodně i jedno z nejhezčích, téměř nedotčených míst na světě. Rozkládá se ve střední Asii, jeho délka je 1900 km, šířka 600 km.

Kdo jsme?

Jsme Cestovní agentura, takže můžeme nabízet pouze dvě služby, v našem případě dopravu a průvodcovskou činnost.

Napište nám, rádi pro vás vypracujeme cenovou nabídku dle času, a toho, co chcete zažít/poznat. Pořádáme také na objednání přednášky s promítáním.

Cestování s otevřeným srdcem v srdci Evropy

Putování v tichu – pojetí cesty trochu jinak

Vezmeme Vás na cestu a pomůžeme zprostředkovat Vaši osobní prožitou zkušenost.

Poutní meditační praxe​

Je možné putování propojit s duchovní spirituální praxí?
My všichni zažíváme čas od času stavy únavy, vyčerpání, máme toho naloženo na své mysli a těle více, než momentálně uneseme.

Je to jako vana vody, do které neustále teče další a další voda a pokud do této situace aktivně nevstoupíme, vana přeteče a máme velký problém. S námi je to velmi podobné – neustále se plníme starostmi, obavami, strachem a stresem. Existuje celá řada způsobů, jak emoce a břemena, která přicházejí, pouštět a trvale nebo částečně rozpouštět. Po nějakém čase, kdy se cítíme vyčerpaní, přetížení a přeplnění vším je to potřebná duševní hygiena.

Pro všechny bez rozdílu nabízíme osvěžení a poutní meditační praxi pro uzdravení těla a duše.
Není to žádný zázrak na počkání, ale uvidíte, že i po jednom dni Vám bude lépe a lehčeji.
Podstata poutní praxe je poměrně prostá. Chůze přírodou, spaní ve stanech nebo v turistických ubytovnách. Jdeme velmi nalehko, máme jen velmi prosté a obyčejné jidlo, ale nehladovíme.
Při chůzi jdeme několik hodin denně v tichu, je to velmi důležité pro vnímání sebe, krajiny, všeho, co se děje kolem nás.

Pokud máte již svou duchovní praxi, můžete např. pomocí korálků – maly, růžence provádět svou vnitřní praxi a vnímat, co se děje kolem vás.

Pokud nemáte žádnou takovou formu, můžete jít jen mlčky s ostatními, i tak to bude pro vás podnětné a užitečné.
Není žádným záměrem dělat stejnou spirituálni praxi, ale jít spolu, dodržovat mlčení, program a udržovat harmonické vztahy s ostatními.
Slova nedokážou mnohé vystihnout, cesta zkušenosti je prostředek, který vám může pomoci otevřít novou dimenzi vaší duše. Podívat se do sebe na svůj život, rozpustit strachy a tlaky, které vás mohou tížit.

Napište nám, rádi vám pomůžeme zprostředkovat prožitou zkušenost.

Některá místa, kde Poutní meditační praxi praktikujeme:

Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Rychlebské hory, Bukovské vrchy, Kralický Sněžník.